Εισαγωγική επιμόρφωση

Η Α Φάση του Προγράμματος για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς διαρκεί 60 ώρες αρχίζει στις 24 Αυγούστου του 2009 και ολοκληρώνεται στις 04 Σεπτεμβρίου του 2009. Για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της Α Φάσης του Προγράμματος, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρουσίας στο σχολείο που τοποθετήθηκαν.

Η Α Φάση του Προγράμματος για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς διαρκεί 30 ώρες αρχίζει στις 07 Σεπτεμβρίου του 2009 και ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου του 2009. Για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της Α Φάσης του Προγράμματος, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρουσίας στο σχολείο που τοποθετήθηκαν.


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ