Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2012-13: προθεσμίες, σύνδεση με το eTwinning, μαθητικές επισκέψεις στις γερμανόφωνες χώρες

Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012, στην τοπική Διεύθυνση Εκπαίδευσης. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ! ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ!

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης των υποβληθέντων σχεδίων προγραμμάτων μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2012.

Ειδικότερα για το πρόγραμμα eTwinning,
οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα γίνουν ηλεκτρονικά βάσει της
διαδικασίας η οποία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.etwinning.gr και η
προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής σχεδίων προγραμμάτων θα λήξει μία
εβδομάδα νωρίτερα (23/11/2012). Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης  της
δράσης eTwinning θα αποστείλει συγκεντρωτικά τις σχετικές αιτήσεις με τα
απαραίτητα έγγραφα στις αρμόδιες Επιτροπές Σχολικών Δραστηριοτήτων,
μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2012.

Οσοι συνάδελφοι ΠΕ07 επιθυμούν την πραγματοποίηση Προγράμματος στο οποίο θα  ενταχθεί μετακίνηση μαθητών προς τις γερμανόφωνες χώρες να επικοινωνήσουν στο μέηλ [karanikolas2 AT deutsch.gr] για τη σχετική βοήθεια.

Περισσότερα: Klassenfahrten

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2012-13