Εγκύκλιοι αποσπάσεων σε σχολεία, υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας – Τι ισχύει για τους υπό μετάταξη συναδέλφους

Από 15-07-2013 μέχρι 19-07-2013 καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2013-2014:
α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,
β) σε Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια,
γ) σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια,
δ) σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και
ε) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία 
στ) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.).

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Στην εγκύκλιο των αποσπάσεων αναφέρονται τα εξής:

4. ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς των κλάδων:
α) ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 και
β) ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να περιλάβουν στην αίτησή τους και την επιλογή «Επιθυμώ απόσπαση και σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση». Στην περίπτωση αυτή, επειδή τα ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ συμπίπτουν, η αναγραφή συγκεκριμένου ΠΥΣΔΕ προτίμησης θα λαμβάνεται και ως αίτηση στο αντίστοιχο ΠΥΣΠΕ.
Διευκρινίζουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί της ανωτέρω β περίπτωσης υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και έχουν υποβάλει και αίτηση μετάταξης από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα:
Μετά την επικύρωση των πινάκων των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών από το ΚΥΣΠΕ για την οποία θα υπάρξει από την υπηρεσία μας σχετική ενημέρωσή τους, θα πρέπει να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, άμεσα νέα αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Για το λόγο αυτό πρέπει απαραίτητα να αναγράψουν στην αίτηση απόσπασης e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε να ενημερωθούν και να τους δοθεί η δυνατότητα απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2013-2014

d945ec2aae74dbfb829453026b91c235eg_aposp_foreis_2013-1.doc

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Διαπολιτισμικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2013-2014

d945ec2aae74dbfb829453026b91c235eg_aposp_pysde2pyde_2013_2014.doc