Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχ. έτους 2014-2015 (09.09.2014)

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για τα ελεύθερα βοηθήματα της Γερμανικής Γλώσσας στα ΓΕΛ. Για τις σειρές που δεν συνοδεύονται από έντυπο υλικό όσον αφορά το βιβλίο του καθηγητή, τις λύσεις των ασκήσεων και τις μεταγραφές των ακουστικών κειμένων διατίθεται το υλικό στην αντίστοιχη διαδικτυακή σελίδα του κάθε εκδοτικού οίκου.

ΥΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχ. έτους 2014-2015

deutschfile1_730d41a59e564ea2f5577822c468cd34_5423.pdf