Δύο συναδέλφισσες ΠΕ07 τοποθετούνται με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Δημοσιοποιήθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ τα ονόματα των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.
Τοποθετούνται οι παρακάτω συναδέλφισσες ΠΕ07:

ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ07 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α´) τοποθετείται στο 1o 12/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)

ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ) τοποθετείται στο ΜΙΚΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ