Δύο παρουσιάσεις στο πλαίσιο των επιστημονικών συναντήσεων (Kolloquium) στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνω ότι στο πλαίσιο των επιστημονικών συναντήσεων (Kolloquium) της Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας Διδακτικής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Α.Π.Θ.) και σε συνέχεια των συζητήσεών μας στην ημερίδα Επικοινωνιακές και κοινωνικές σχέσεις στο σχολείο:  Διεπιστημονικές αναλύσεις και παρεμβάσεις μιας Ομάδας Στήριξης  για εκπαιδευτικούς της Γερμανικής ως  Ξένης Γλώσσας (5.6.2013) της Διεπιστημονικής Ομάδας Επικοινωνίας και Σχέσεων (ΔΟΕΣ) του Εργαστηρίου του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δύο παρουσιάσεις:

Τετάρτη 30.04.2014 (18.00 – 21.00, αιθ. 112 του Νέου Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής):

α) «Ψυχολογία και σχολείο: Ο ρόλος των διαγνώσεων».
Ιωάννα Μπίμπου (ψυχολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Α.Π.Θ.)
β) «Επικοινωνιακές και κοινωνικές σχέσεις στο μάθημα της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας: Προσεγγίσεις Αναστοχαστικής Πράξης».
Αργυρώ Ταταρούδη, καθηγήτρια της Γερμανικής Γλώσσας, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Α.Π.Θ.)

Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας!

Ελένη Μπουτουλούση
Αναπληρώτρια καθηγήτρια της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Α.Π.Θ.)