ΔΣ ΠΕΚΑΓΕΠΕ: Περίπου 300 οι αιτήσεις μετάταξης μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (05.04.2013)


05.04.2013 Ανακοίνωση ΔΣ ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

η Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. προχώρησε σε επεξεργασία  δεδομένων που συνέλλεξε δειγματοληπτικά  σε συνεργασία με τις Τοπικές Επιτροπές της Ένωσής μας σε όλη τη χώρα και εκτιμά πως θα πλησιάσουν τις 300 οι αιτήσεις μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας, που ζητούν μετάταξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (έχουν διατεθεί συνολικά 100  θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση).

Ο αριθμός αυτός δείχνει πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου, που είναι διορισμένοι στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας, να εργαστούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το συμπέρασμα είναι, πως οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στα δημοτικά σχολεία μπορούν να καλυφθούν, εκτός από τους απολύτως αναγκαίους νέους διορισμούς και από ένα «δεύτερο κύμα» μετατάξεων.

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΓΕΠΕ θα κινηθεί και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις, ώστε να διασφαλιστεί πως και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μόνιμα διορισμένοι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση θα διδάσκουν τη Γερμανική Γλώσσα.

Στις 15-4-2013 αναμένεται η ανακοίνωση των πινάκων από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ανάρτηση στις ιστοσελίδες των ΔΔΕ) με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάταξη εκπαιδευτικών.

Το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ