ΔΣ ΠΕΚΑΓΕΠΕ: Αίτημα για κατάργηση της διαδικασίας ενημέρωσης των μαθητών της Δ´ τάξης για την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας (25.04.2013)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τ.Θ. 51717  Τ.Κ. 14503 Αθήνα
E-Fax: 15102017899
www.deutsch.gr  ●  info@deutsch.gr


Αθήνα, 25-04-2013
Αρ. Πρωτ.: 41/2013
    
ΠΡΟΣ:

  • Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου

ΚΟΙΝ.:

  • Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κ. Αθανάσιο Κυριαζή
  •  Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Σωτήριο Γκλαβά
  • Προϊστάμενο Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κ. Κώστα Παπαχρήστο
  • ΔΟΕ
  •  Μ.Μ.Ε. (έντυπα & ηλεκτρονικά)

ΘΕΜΑ: «Αίτημα για κατάργηση της διαδικασίας ενημέρωσης των μαθητών της Δ´ τάξης για την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας»

ΣΧΕΤ: Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ.: Φ.52/283/56200/Γ1/23-04-2013 με θέμα: «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα ζητούμε να καταργηθεί η διαδικασία ενημέρωσης των μαθητών της Δ´ τάξης σχετικά με την επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας (Γερμανικά και Γαλλικά) στα δημοτικά σχολεία, όπως προβλέπεται στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση, καθότι η περυσινή εμπειρία (κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας ενημέρωσης) ήταν άκρως αρνητική.

Όπως γνωρίζετε η δυνατότητα ενημέρωσης τόσο των μαθητών όσο και των γονέων και κηδεμόνων τους μετατράπηκε την προηγούμενη χρονιά σε «καμπάνια προώθησης», που δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις θύμιζε πρακτικές marketing εμπορικών επιχειρήσεων, χάνοντας τον παιδαγωγικό σκοπό της.

Τόσο οι διευθυντές δημοτικών σχολείων, όσο και οι γονείς και κηδεμόνες διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τον άκομψο ανταγωνισμό μεταξύ των δύο γλωσσών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας έγινε αποδέκτης παραπόνων από εκπαιδευτικούς Γερμανικής Φιλολογίας αλλά και σχολικούς συμβούλους Γερμανικής, οι οποίοι αναφέρθηκαν με αρνητικά σχόλια στην τραυματική εμπειρία από την διαδικασία ενημέρωσης. Δυστυχώς στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να επιδοθούν σε μια κούρσα υποτίμησης της «ανταγωνίστριας» γλώσσας κάτι που διόλου δεν υπηρετεί τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους, ενώ αντίκειται στην ίση πρόσβαση που θα πρέπει να έχει ο μαθητής στη γνώση.

Η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας έχει πληγεί την σχολική χρονιά 2012-13 καθώς το 1/4 των μαθητών των δημοτικών σχολείων δεν είχε τη δυνατότητα να την διδαχθεί. Σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές εξαναγκάστηκαν να «επιλέξουν» τη Γαλλική γλώσσα λόγω μη διάθεσης εκπαιδευτικών Γερμανικής. Διαμαρτυρίες υπήρξαν ειδικά για μια κατηγορία διευθυντών, οι οποίοι ενημέρωναν (ήδη πριν την αποστολή της Υπουργικής Απόφασης) πως δεν θα διδαχθεί η Γερμανική λόγω έλλειψης αντίστοιχων εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ 07).

Σας παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε ανακοινοποίηση της Υπουργικής Απόφασης, απαλείφοντας τη σχετική παράγραφο περί «ενημέρωσης» και μεριμνήσετε για την επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας χωρίς καμία παρέμβαση ούτε εκπαιδευτικών, ούτε σχολικών συμβούλων, πόσω μάλλον εξωσχολικών παραγόντων.

Για το Δ.Σ.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΓΚΡΙΤΖΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Το έγγραφο

427ed6396fba4ed8ead9ec3229517d2bPEKAGEPE_Egygklios_dhm_201314.doc