Δωρεά διδακτικού υλικού για την καλύτερη διδασκαλία των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας

Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα ενημερώνει για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αναφορικά με τη δωρεά διδακτικού υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο μάθημα των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας.

Με σκοπό να καταστήσει το μάθημα των Γερμανικών στα ελληνικά σχολεία ακόμα πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον, η Πρεσβεία προσφέρει τη δυνατότητα της δωρεάς διδακτικού υλικού στα σχολεία που έχουν στο πρόγραμμά τους τα «Γερμανικά ως ξένη γλώσσα». Ελπίζουμε να δώσουμε έτσι στους μαθητές και τις μαθήτριες ένα ακόμα κίνητρο για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας.

Η δωρεά αφορά διδακτικό υλικό με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή βιβλία για μαθητές, αλλά και για εκπαιδευτικούς, ποίηση και λογοτεχνία, DVD, μουσική ή εκπαιδευτικά παιχνίδια. Επίσης μικρές συσκευές, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα, όπως π.χ. ένας φορητός υπολογιστής laptop ή ένας προβολέας beamer. Το μέγιστο ποσό δωρεάς ανέρχεται στα 1500,-€. Εάν ενδιαφέρεστε ως καθηγητής Γερμανικών ή ως διευθυντής ενός σχολείου για μια τέτοια δωρεά, μπορείτε να μας αποστείλετε μια σχετική έγγραφη αίτηση. Η αίτηση συνοδεύεται από το συνημμένο έντυπο και αποστέλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αφού συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα στοιχεία. Ελλιπείς αιτήσεις δεν μπορούν να αξιολογηθούν.

Στην αίτηση παρακαλείστε να περιγράψετε το πλαίσιο της διδασκαλίας των Γερμανικών στο σχολείο σας, καθώς και τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που σχεδιάζετε να υλοποιήσετε. Προϋπόθεση για την έγκριση της δωρεάς είναι μια ολοκληρωμένη περιγραφή για τη χρήση του διδακτικού υλικού. Με την υποβολή της αίτησης δεν εγείρεται δικαίωμα για έγκριση δωρεάς.

Η αίτησή πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως τις 24 Νοεμβρίου 2013 στην διεύθυνση: ku-s1@athe.auswaertiges-amt.de

Antrag: Sachspenden für guten DaF-Unterricht [msword, 45.5k]

1faee5670542865e021595151379fe5cDownloadDatei_Sachspenden_DaF_Unterricht_2013.doc