ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΕ07

27.08.2009 Διορίστηκαν τρεις πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί ΠΕ07:

-ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ στη Δ´ Αθήνας
-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ στη Γ´ Θεσ/νίκης
-ΣΤΑΪΝΕΡ ΟΥΛΛΑ ΜΠΡΙΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ στη Α´ Θεσ/νίκης

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες διορίζονται, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 28 Αυγούστου έως και 1 Σεπτεμβρίου 2009

14.08.2009
Οδηγός νεοδιόριστου από τη ΔΔΕ Φθιώτιδας. Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους νεοδιόριστους συναδέλφους. Πατήστε
εδώ

13.08.2009 Ανακοινώθηκαν 120 διορισμοί  μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ07. Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες διευθύνσεις για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 18-08-2009 έως και 21-08-2009.

Πρακτικός Πίνακας των 120 διορισμών ανά ΔΔΕ
Οι 120 νεοδιόριστοι ΠΕ07 (αλφαβητικά)
Tο ΦΕΚ διοριστέων ΑΣΕΠ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 1 (ΑΣΕΠ για 60%)
(καλούνται να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για μόνιμο διορισμό οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2008)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 2 (Προϋπηρεσία για 40%)
(καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση για μόνιμο διορισμό όσοι μέχρι 30.6.2009 είχαν συμπληρώσει μέχρι και 13,577 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας, για την πλήρωση 48 θέσεων ΠΕ07). 

Διευκρινήσεις
– Δικαίωμα υποβολής (και όχι υποχρέωση) έχουν όλοι οι διοριστέοι μέσω ΑΣΕΠ. Όσοι από τους 144 συναδέλφους του Πίνακα Διοριστέων του ΑΣΕΠ δεν υποβάλουν αίτηση για διορισμό, ΔΕΝ χάνουν το διορισμό τους, αλλά θα διοριστούν την επόμενη χρονιά.
– Οι συνάδελφοι που διαθέτουν 13,577 μόρια καθαρής προϋπηρεσίας αλλά δεν είναι μέσα στους πρώτους 48 ΔΕΝ υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση, απλά έχουν το δικαίωμα αυτό.
– Για να δείτε ποια σχολεία περιλαμβάνει κάθε περιοχή διορισμού, τα μόρια των σχολείων κλπ. πατήστε
εδώ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 40% (06-08-09)

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
(για όλες τις κατηγορίες)

Περιοχές διορισμού

Κενά δυσπροσίτων σχολείων

Κωδικοί περιοχών Δευτεροβάθμιας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 12.08.2009

Κατά τη διαδικασία διορισμού των εκπαιδευτικών θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών μέχρι 30/6/2008, θα ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μέχρι 30/6/2009 και επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους, θα ακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, σε ποσοστό 40% των κενών οργανικών θέσεων  και τέλος οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ σε ποσοστό 60% των κενών οργανικών θέσεων.

06.08.2009 Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις διορισμού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν, από 7-8-2009 έως 12-8-2009 οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται:

1.Στους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2009-2010, ως εξής:
Με πραγματική προϋπηρεσία 30 μηνών
Με πραγματική προϋπηρεσία 24 μηνών και μία τουλάχιστον επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους και παιδαγωγική επάρκεια, όπου απαιτείται
Στον Ενιαίο Πίνακα Διορισμών
(άρθρο 6, παρ. 2 του Ν. 3255/2004) για την κάλυψη του ποσοστού 40% των κενών οργανικών θέσεων (κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 -όλες οι ειδικότητες- , ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15 και ΠΕ34)

2. Στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 για την κάλυψη του ποσοστού 60% των κενών οργανικών θέσεων (κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 – όλες οι ειδικότητες- , ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15 και ΠΕ34)

Οι υποψήφιοι οφείλουν να τηρήσουν τις προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμών εγκαίρως.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ 24.08 ΕΩΣ 04.09.2009
Η απόφαση για τη φετινή επιμόρφωση (ΠΕΚ)