Δήλωση του αιρετού εκπροσώπου των καθηγητών στο ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη για τις εθελούσιες μεταθέσεις

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


Καταγγέλλω την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία με τις ρυθμίσεις που προωθεί «κατασκευάζει» υπεραρίθμους, ανατρέπει τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και απορυθμίζει τη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου.

Η διαδικασία με την οποία κλήθηκαν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να υπολογίσουν κενά και πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αναφέρει και η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-05-2013, στηρίζεται στο ΠΔ 50/96, το οποίο ορίζει σαφώς, στο άρθρο 4 παρ. 3, ότι οι εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποστέλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, και στο άρθρο 4 παρ. 1, ότι για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων καταρτίζονται μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης. Όλα αυτά καταστρατηγήθηκαν με ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Η εγκύκλιος 58733/Δ2/26-04-2013 ζητούσε καταχώρηση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών αυξημένο κατά 2 ώρες, ενώ δεν είχε ψηφιστεί σχετικός νόμος. Ο νέος νόμος, 4152/13 παράγραφος Θ, υποπαρ. Θ2, 2α και 2β, πήρε ΦΕΚ στις 9/5/13. Όλα αυτά καταστρατηγήθηκαν με ευθύνη της ηγεσίας του Υπ. Παιδείας.
Η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-05-2013 επικαλείται το άρθρο 7 του Ν. 3848/10, το οποίο αναφέρει ότι “για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών υπολογίζεται η τυχόν 2η ειδικότητα, η δυνατότητα διδασκαλίας με 2η ανάθεση”, ενώ στη συνέχεια υπολογίζει κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων, ρύθμιση που καταστρατηγεί τον παραπάνω νόμο.

Η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία, και με όσα ορίζει το ΠΔ 50/96 άρθρο 4, ήταν να υπολογίζονται οι οργανικές θέσεις με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας και τις ώρες της ομάδας σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα. Αυτό στη φετινή εγκύκλιο ανατρέπεται. Υπολογίστηκαν κενά και πλεονάσματα με τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων με το συνολικό αριθμό ωρών υποχρεωτικού ωραρίου των «οργανικά ανηκόντων καθηγητών» σε κάθε περιοχή μετάθεσης. Αυτό έγινε για πρώτη φορά, δεδομένου ότι μέχρι τώρα υπολογίζονταν τα κενά και πλεονάσματα ανά σχολείο, στη συνέχεια ανά ομάδα σχολείων και έπειτα ανά περιοχή μετάθεσης. Αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης, σε συνδυασμό με το αυξημένο διδακτικό ωράριο, ήταν να δοθούν ελάχιστα κενά προκειμένου να ικανοποιηθούν  αιτήσεις για μετάθεση συναδέλφων και, παράλληλα, διογκωμένα πλεονάσματα, για να οδηγηθούν σε υποχρεωτικές μετακινήσεις χιλιάδες συναδέλφων που θα χαρακτηριστούν «ολικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί».

Η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-05-2013 ακυρώνει προηγούμενη εγκύκλιο για τις ώρες διδασκαλίας της Ερευνητικής Εργασίας (Project), αφού καταργεί τη συνδιδασκαλία, αφαιρεί την πρώτη ανάθεση από συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ δίνει τη δυνατότητα στις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 για διδασκαλία μόνο σε ένα τμήμα.

Ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών στα τμήματα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25 για τα τμήματα των Γυμνασίων και της γενικής παιδείας των Λυκείων, τους 20 στις κατευθύνσεις και τους 10 μαθητές/μαθήτριες ανά καθηγητή/καθηγήτρια για τα εργαστήρια, πάγια θέση του εκπαιδευτικού κινήματος, που είχε εφαρμοστεί στην πράξη τα τελευταία χρόνια.

Επίσης, ο υπολογισμός των κενών δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος για τη σχολική χρονιά 2013-2014 από τη στιγμή που η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εξαγγέλλει ότι, μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών εξετάσεων, θα φέρει νέο νόμο για το Γενικό και Τεχνολογικό Λύκειο και δεν είναι γνωστές οι αλλαγές που αυτό θα επιφέρει σε μαθήματα, τμήματα, σχολεία και ειδικότητες.

Είναι, τέλος, χαρακτηριστικό της αντίληψης με την οποία αντιμετωπίζει η ηγεσία του Υπουργείου τα συλλογικά όργανα το γεγονός ότι, ενώ είχε στη διάθεσή του τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ από τις 30-5-2013, τις κοινοποίησε στα μέλη του ΚΥΣΔΕ στις 11-6-2013, μόλις 15 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης για τις μεταθέσεις.

Επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απρόσωπα νούμερα, που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για υποχρεωτικές μετακινήσεις και απολύσεις,

Επειδή η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών αποτελεί συνέχεια ενός οργανωμένου σχεδίου, που ξεκίνησε με καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, συμπτύξεις τμημάτων, αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και περικοπές των λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία, και στοχεύει στη συρρίκνωση του αγαθού της δημόσιας δωρεάν παιδείας,

Για όλους τους παραπάνω λόγους αρνούμαι να συμμετάσχω σε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία και να επικυρώσω με την υπογραφή μου τους πίνακες κενών και τους αντίστοιχους πίνακες μεταθέσεων, με βάση τους οποίους ικανοποιείται μόλις το 5,4% των αιτήσεων (607, σε σύνολο 11.260) και οι οποίοι διαμορφώθηκαν με τη λογική να προετοιμάσουν το έδαφος για υποχρεωτικές μεταθέσεις, διαθεσιμότητες και απολύσεις χιλιάδων συναδέλφων μας.

Καλομοίρης Γρηγόρης
Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ