Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας Εκπαίδευσης: Διευκρινίσεις για την διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν την 1 Οκτωβρίου 2014 η Πρόεδρος της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. Στεφανία Μπετίνα Αλβίνα Τίλε και το μέλος του Δ.Σ. Γεώργιος Ζουζανέας με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ κ. Κώστα Παπαχρήστο, αναφορικά με τα υφιστάμενα προβλήματα για την διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας και την υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους (πατήστε εδώ) δόθηκαν από τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ,  με σχετικό έγγραφο που στάλθηκε σε όλες  τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, οι παρακάτω διευκρινήσεις για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας:

Για την καλύτερη λειτουργία τμημάτων 2ης ξένης γλώσσας παρακαλούνται οι Διευθυντές Π.Ε. να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

Τα σχολεία,  στα οποία διατίθενται οι εκπαιδευτικοί Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07), να είναι σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους, για την καλύτερη  λειτουργία των σχολείων.

Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα σχολεία να γίνεται αφού ληφθούν υπόψη οι ώρες που προκύπτουν από την παράλληλη διδασκαλία των τμημάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι το μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή επιλογής της 2ης  ξένης γλώσσας μετά την έναρξη των μαθημάτων.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

deutschfile1_e34ba996c955d074f008017d4eb33c01_6875.doc