Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α´ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2013-2014 – Νέα εγκύκλιος

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α´ τάξης του Γυμνασίου (πατήστε εδώ), οι μαθητές διδάσκονται ως β´ ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική, δύο (02) ώρες την εβδομάδα.
Για τη διδασκαλία β´ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 14302/Γ2/09-02-2012 Υ.Α. (πατήστε εδώ).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων να ενημερώσουν τους γονείς- κηδεμόνες των μαθητών για τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α´ Γυμνασίου.

Στη συνέχεια οι γονείς- κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίσουν στο Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφο σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφεται η δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν.

Μετά την παραλαβή των ενυπόγραφων σημειωμάτων με την προτίμηση των μαθητών για τη β´ ξένη γλώσσα οι Διευθυντές των Γυμνασίων σε συνεννόηση με τους συλλόγους των καθηγητών θα διερευνήσουν τη δυνατότητα λειτουργίας παράλληλης διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια γνωστοποιούν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης τα τμήματα διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας το αργότερο έως την 27η Σεπτεμβρίου 2013.

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ με αρ. Πρωτ. 120303/Γ2/02-09-2013