Δ. Νικηφόρος, αιρετός ΚΥΣΔΕ: Για να είναι όλα έτοιμα στις 11 Σεπτεμβρίου…

22.06.2012 Από τον αιρετό στο ΚΥΣΔΕ (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) κ. Δημήτρη Νικηφόρο λάβαμε και αναδημοσιεύουμε ενημερωτικό σημείωμα με προτάσεις για την ομαλή λειτουργία των σχολείων το Σεπτέμβριο και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μέχρι τότε.


Για να είναι όλα έτοιμα στις 11 Σεπτεμβρίου, ώστε να ξεκινήσει κανονικά η επόμενη σχολική χρονιά αλλά και να διευκολυνθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός των εκπαιδευτικών, είναι απαραίτητο να γίνουν έγκαιρα, αρχής γενομένης από αύριο αν είναι δυνατόν, μια σειρά από ενέργειες στις οποίες εμπλέκονται και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

1.Μετατάξεις σε νέους κλάδους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η ίδρυση των έξι νέων κλάδων (ΠΕ05, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19-20, ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης και ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών) έχει αποφασιστεί και αναμένεται η προκήρυξη από το Υπουργείο Παιδείας των 945 θέσεων που έχουν συσταθεί και η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έκδοση της προκήρυξης θεωρώ ότι πρέπει να γίνει άμεσα (έπρεπε να έχει γίνει ήδη) και η υπουργική απόφαση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΚΥΣΠΕ, το αργότερο μέχρι το πρώτο  δεκαήμερο του Αυγούστου.

2. Μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Γίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΚΥΣΔΕ. Θεωρώ ότι η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 10 Ιουλίου.

3. Μετατάξεις από και προς την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Γίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ). Θεωρώ ότι η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

4. Αποσπάσεις στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας
Γίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ). Θεωρώ ότι η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

5. Αποσπάσεις στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
Γίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από γνώμη των οικείων ΑΠΥΣΔΕ. Θεωρώ ότι η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

6. Αποσπάσεις άλλες υπηρεσίες και σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας
Πρόκειται για τις αποσπάσεις σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, στο ΙΕΠ (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), στα ΓΑΚ, στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και στα δημόσια ΙΕΚ, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στην Ακαδημία Αθηνών κλπ. Γίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από γνώμη ή πρόταση των καθ’ ύλην οργάνων. Θεωρώ ότι η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

7. Υπολογισμός λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κατά Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Τα λειτουργικά κενά υπολογίζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των ΠΥΣΔΕ. Θεωρώ ότι τα κενά και τα πλεονάσματα πρέπει να έχουν διαβιβαστεί στο ΚΥΣΔΕ μέχρι 15 Ιουλίου

8. Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία

Γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από γνώμη του ΚΥΣΔΕ. Ειδικά για τις αποσπάσεις στα Μουσικά και στα Καλλιτεχνικά, το ΚΥΣΔΕ μπορεί να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της καλλιτεχνικής επιτροπής ή της επιτροπής καλλιτεχνικών σχολείων, αντίστοιχα.  Θεωρώ ότι οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου.

9. Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Γίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από γνώμη του ΚΥΣΔΕ. Οι αποσπάσεις θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν σε δυο φάσεις: τέλος Ιουλίου και τέλος Αυγούστου, μετά τους διορισμούς μονίμων και πριν από την πρόσληψη των αναπληρωτών.  

10. Ανανέωση εκπαιδευτικών αδειών και χορήγηση νέων

Η σχετική εγκύκλιος δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Η διαδικασία περιλαμβάνει αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, πρόταση των οικείων ΑΠΥΣΔΕ και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

11. Χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές
Η διαδικασία περιλαμβάνει αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, πρόταση των οικείων ΑΠΥΣΔΕ και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

12. Διορισμοί μονίμων

Γίνονται στα οργανικά κενά που απέμειναν μετά τις μεταθέσεις και τις μετατάξεις με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Θεωρώ ότι πρέπει να ανακοινωθούν μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου.

13. Πρόσληψη αναπληρωτών

Γίνονται σε λειτουργικά κενά, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Η πρόσληψη θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, για το σύνολο των κενών,  αμέσως μετά τους διορισμούς και τη δεύτερη φάση των αποσπάσεων. Αλλιώς θα παρατηρηθεί και πάλι το φαινόμενο αυτοί που προηγούνται στους πίνακες να μη μπορούν να διεκδικήσουν κενά της περιοχής προτίμησής τους που  ανακοινώνονται σε επόμενη φάση.

14. Αποσπάσεις και τοποθετήσεις εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ

Γίνονται σε λειτουργικά κενά σχολείων της ίδιας περιοχής, με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση των ΠΥΣΔΕ. Η όλη διαδικασία θεωρώ ότι πρέπει έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια, κατά σειρά: α) Απόσπαση εκπαιδευτικών που είναι υπεράριθμοι στα σχολεία τους β) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ  γ) Αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΔΕ  δ) Τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλες περιοχές ε) Προσωρινές τοποθετήσεις μεταταχθέντων στ) Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιορίστων, ζ) Τοποθετήσεις αναπληρωτών.

Δημήτριος Β. Νικηφόρος

Αιρετός ΚΥΣΔΕ