Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε γραφεία (30.11.2013)

Νέες Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

2797a91b25bc2aa85124c99bc574dc83apospaseis2dde-29112013.pdf