Ανοικτή επιστολή προς τους φοιτητές (Μέλη ΔΕΠ του ΤΑΓΦ του ΕΚΠΑ)


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΑΓΦ,

Θα έχετε ήδη ενημερωθεί ότι το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός «Τμήματος Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας» με 5 Κατευθύνσεις: 1. Αγγλικής Γλώσσας, 2. Γαλλικής Γλώσσας, 3. Γερμανικής Γλώσσας, 4. Ισπανικής Γλώσσας και 5. Ιταλικής Γλώσσας». Η Γενική Συνέλευση του ΤΑΓΦ στην έκτακτη συνεδρίαση της 5/2/2013 προχώρησε στη σύνταξη ομόφωνου ψηφίσματος αντιδρώντας στην απαράδεκτη συγχώνευση Τμημάτων, στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΘΗΝΑ. Στο Ψήφισμα, που ανακοινώθηκε στα ΜΜΕ και σε αρμόδιους φορείς, ζητάμε να μην προχωρήσει το παραπάνω σχέδιο και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για τη διατήρηση της αυτοτέλειας και της αυτονομίας των εν λόγω Τμημάτων. Θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε για τους λόγους της διαφωνίας μας με την επιχειρούμενη συγχώνευση.

Το ΑΘΗΝΑ υποτίθεται ότι στοχεύει στην αναδιαμόρφωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε αυτή να εκπληρώνει κριτήρια «αριστείας», αλλά και να προσφέρει στους αποφοίτους «επαγγελματικό ορίζοντα και κινητικότητα, κοινωνική ένταξη και καταξίωση». Στην περίπτωση μας κάνει ακριβώς το αντίθετο. Τα σημερινά Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής υπηρετούν διακριτούς και αυτόνομους κλάδους της επιστήμης και παράγουν επιστήμονες με αναγνωρισμένες διεθνώς, αλλά και από το ελληνικό κράτος, ειδικεύσεις με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Θεωρούμε ότι η συγχώνευση θα οδηγήσει σε μαρασμό τα σημερινά Τμήματα που θα είναι πλέον «Κατευθύνσεις», δεδομένου ότι τόσο τα επιστημονικά όσο και τα ερευνητικά τους πεδία θα περιορίζονται σε μια στείρα εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Οι φιλολογικές σπουδές όμως δεν είναι διαδικασία εκμάθησης γλώσσας. Ο φιλόλογος εξ ορισμού κατέχει τη γλώσσα. Για αυτό άλλωστε οι φοιτητές εισάγονται στα εν λόγω Τμήματα μετά από πανελλαδικές εξετάσεις γλωσσομάθειας. Με βάση την ονομασία του νέου αυτού «Τμήματος», οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα διδάσκονται μια κοινή φιλολογία. Οι ξένες γλώσσες όμως δεν έχουν μια κοινή φιλολογία. Η κάθε γλώσσα χωριστά είναι το «εργαλείο» εκείνο μέσω του οποίου εκφέρεται ο λογοτεχνικός, πολιτικός και φιλοσοφικός λόγος κάθε γλωσσικής κοινότητας.

Όσον αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, τίθεται το ερώτημα πού θα προσληφθούν οι απόφοιτοι του υπό διαβούλευση Τμήματος. Ποιος ενδιαφέρεται να προσλάβει εργαζόμενους που είναι απόφοιτοι γενικώς «ξένων γλωσσών»; Ποιος θα εμπιστευτεί τα παιδιά του σε δάσκαλο που κατέχει μια γλώσσα σε επίπεδο «Κατεύθυνσης» πτυχίου ξένων γλωσσών, και όχι ως αντικείμενο επιστημονικής και σε βάθος κατάρτισης και εξειδίκευσης διάρκειας τεσσάρων ετών; Οι απόφοιτοι ενός Τμήματος με το ασαφές και ξεπερασμένο γνωστικό αντικείμενο των «Ξένων Γλωσσών και της Φιλολογίας» δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε κανένα επάγγελμα, σε μια αγορά εργασίας που απαιτεί την εις βάθους κατοχή ενός επιστημονικού πεδίου. Όσον αφορά στην υποτιθέμενη κοινωνική ένταξη, οι απόφοιτοί μας θα βρεθούν μπροστά στο φάσμα της ανεργίας, εξαιτίας του απαξιωμένου τους πτυχίου.

Επίσης, γνωρίζετε ότι, ως αποτέλεσμα του υψηλού επιπέδου σπουδών που παρέχεται στο ΤΑΓΦ, οι απόφοιτοι μας γίνονται δεκτοί σε διεθνούς κύρους μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και διαπρέπουν επαγγελματικώς. Σε ποιο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα γίνουν δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές οι απόφοιτοι του υπό διαβούλευση Τμήματος, όταν δεν θα έχει την εξειδικευμένη κατάρτιση που προσφέρει το ομόλογο Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας του εξωτερικού;

Τέλος, η δημιουργία ενός υδροκέφαλου, υβριδικού Τμήματος όπως προτείνεται, σημαίνει:

1.    τη διάλυση των γνωστικών αντικειμένων και της έρευνας, δεδομένου ότι το πρόγραμμα σπουδών θα συρρικνωθεί, διότι πόσα μαθήματα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να προσφέρει η «Κατεύθυνση» των Αγγλικών στα τέσσερα αυτά χρόνια παράλληλα και με τις άλλες «Κατευθύνσεις»;

2.    ο αριθμός των εισακτέων θα μειωθεί δραματικά, καθώς αντί για πέντε Τμήματα θα υπάρχει μόνο ένα (στο πλαίσιο της απόφασης της κυβέρνησης να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια)

3.    με την κατάργηση του ονόματος «Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» οι απόφοιτοί μας θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους αποφοίτους ιδιωτικών κολλεγίων και ΙΕΚ, που θα εξακολουθούν να έχουν αυτόν τον τίτλο στα πτυχία τους, και ως εκ τούτου θα έχουν περισσότερα εργασιακά δικαιώματα

4.    οι απόφοιτοι του Αγγλικού Τμήματος της Αθήνας θα χάσουν το πλεονέκτημα να παίρνουν πτυχίο «Αγγλικής και Ελληνικής Φιλολογίας» που τους επιτρέπει να διδάσκουν μαθήματα ως δεύτερη ανάθεση, όπως π.χ. «Ιστορία Γενικής Παιδείας» στη Β/βάθμια εκπαίδευση.

Για τους παραπάνω λόγους, και με κύριο γνώμονα ότι το προτεινόμενο Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας θα συρρικνώσει την παρεχόμενη παιδεία και θα υποβαθμίσει το επίπεδο σπουδών σας και την επαγγελματική σας κατάρτιση, ζητάμε την αμέριστη συμπαράστασή σας στον αγώνα μας για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και αυτοδυναμίας των Τμημάτων μας.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας