Αγγελία για Διαδικτυακό ΚΞΓ

Ζητείται έμπειρη πτυχιούχος καθηγήτρια Γερμανικής γλώσσας για άμεση πρόσληψη από το Διαδικτυακό Κέντρο Ξένων Γλωσσών On Line Courses (www.onlinecourses.gr).

Απαραίτητα προσόντα η άδεια διδασκαλίας, ο επαγγελματισμός και η μεταδοτικότητα. Προτιμώμενη περιοχή κατοικίας ο Νομός Θεσσαλονίκης και οι γύρω Νομοί.

Αποστείλατε βιογραφικό στο info@onlinecourses.gr