ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ζητείται ένας-μία καθηγητής-τρια με γνώσεις Ιταλογερμανικών, προκειμένου
ένας Ιταλός να μάθει την Γερμανική Γλώσσα στην περιοχή Αλεξανδρούπολης.

Τηλ. 6936800425 – 2551081124