Ανάθεση Ιστορίας: Μικρή υποχώρηση (μόνο για το τρέχον σχολικό έτος) του Υπουργείου Παιδείας έπειτα από την άμεση δυναμική αντίδρασή μας (10.09.2013)

Σήμερα το πρωί έγινε σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας εκ νέου αποστολή της Υπουργικής Απόφασης για τις αναθέσεις των μαθημάτων με τροποποιήσεις για την ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας, έπειτα από την άμεση δυναμική αντίδραση των επιστημονικών ενώσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ07 (Γερμανικής), Αγγλικής (ΠΕ06) και Γαλλικής (ΠΕ05) Φιλολογίας σε όλη τη χώρα, των Σχολικών Συμβούλων των ξενόγλωσσων κλάδων και μιας πλειάδας συναδέλφων και διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης (ανεξαρτήτως κλάδου).

Συγκεκριμένα στην Υπουργική Απόφαση προβλέπονται τα εξής για το σχολικό έτος 2013-2014:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Οι αναθέσεις για τo μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο ορίζονται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ
    Α´ ΑΝΑΘΕΣΗ          Β´ ΑΝΑΘΕΣΗ 1
Ιστορία   ΠΕ02           (ΠΕ01, ΠΕ10, ΠΕ13) 2
                                  (ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 για το σχ. έτος 2013-2014)

1 Η Β´ ανάθεση τους μαθήματος της Ιστορίας γίνεται στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ10, ΠΕ13, (ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 για το σχ. έτος 2013-2014), μόνο εφόσον οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους με μαθήματα Α´ ανάθεσης στο σχολείο ή σχολεία που έχουν τοποθετηθεί.

2 Κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ01, ΠΕ10, ΠΕ13.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Η ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας στην Α´ και Β´ Λυκείου ορίζεται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑ
 
  Α´ ΑΝΑΘΕΣΗ         Β´ ΑΝΑΘΕΣΗ 1
Ιστορία ΠΕ02           (ΠΕ10, ΠΕ13) 2,
                                (ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07 για το σχ. έτος 2013-2014)

1 Η Β´ ανάθεση τους μαθήματος της Ιστορίας γίνεται στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ10, ΠΕ13, (ΠΕ05,  ΠΕ06 και ΠΕ07 για το σχ. έτος 2013-2014), μόνο εφόσον οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους με μαθήματα Α´ ανάθεσης στο σχολείο ή σχολεία που έχουν τοποθετηθεί.
2 Κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ10, ΠΕ13.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

02b96ab6e0935145589be4e1408a1675egyklios_diorthotiki_anatheseis_gym_lyk_2013.pdf