Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και λήψη απόφασης για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Απολογισμού και Εκλογών

Το Δ.Σ. κατόπιν παραιτήσεων μελών του και στο πλαίσιο της Έκτακτης Συνεδρίασης του από 29.09.2019, προχώρησε σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έλαβε ομόφωνη απόφαση για άμεση σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Απολογισμού και Εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής της ΕΓΣ, καθώς και αναφορικά με την διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων.
Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Στεφανία Μπετίνα Αλβίνα Τίλε

Γενική Γραμματέας: Ευαγγελία Καραμούντζου

Ειδική Γραμματέας: Παναγιώτα Καλογερά

Ταμίας: Ιωάννα Χαρδαλούπα