Ανακοίνωση του ΔΣ της ΠΕΚΑΓΕΠΕ για τα μέλη και τις τοπικές επιτροπές

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΓΕΠΕ από την αρχή της ανάληψης των νέων καθηκόντων του, έχει προβεί σε πληθώρα και ποικιλία δράσεων για την ενημέρωση των μελών, την άμεση επικοινωνία με αυτά, την διασφάλιση και υπεράσπιση των εργασιακών και κλαδικών θεμάτων μας, αλλά και την επιμόρφωση των μελών μας στις νέες συνθήκες της εξ αποστάσεως εργασίας.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και πολυμέτωπες. Γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαία η άμεση επικοινωνία με τα μέλη μας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, η μεταφορά των προβλημάτων και της κατάστασης και η ανταλλαγή δημιουργικών λύσεων και προβληματισμών.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι σημαντικό να λειτουργήσουν ή να επαναδραστηριοποιηθούν οι Τοπικές Επιτροπές, που μέσω του αντιπροσώπου τους, θα μεταφέρουν την κατά τόπους εικόνα, ώστε να υπάρξει πιο στοχευμένη παρέμβαση και βοήθεια από το ΔΣ. Οι Τοπικές Επιτροπές μπορούν να έχουν ποικιλία δράσεων στον τόπο τους, που μπορούν να καθοριστούν και να προγραμματιστούν σε συνεργασία με το ΔΣ.

Καλούμε, λοιπόν, όλες και όλους τους συναδέλφους να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στην περιοχή διαμονής-εργασίας τους και να ενεργοποιήσουν αυτό τον τόσο σημαντικό και ζωτικό θεσμό της Ένωσης, τις Τοπικές Επιτροπές. Δουλεύουμε πολυμέτωπα! Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί!

Μέλη των Τοπικών Επιτροπών μπορούν να είναι τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης. Καλούμε, λοιπόν, όλες/ όλους τις/ τους συναδέλφους, να γραφτούν ή να ανανεώσουν την συνδρομή τους. Πληροφορίες σε σχέση με την κατάθεση της συνδρομής σας, μπορείτε να δείτε στην διεύθυνση https://www.pdv.org.gr/eggrafi-melous-w-40048.html ή να στείλετε μέιλ στο info@pdv.org.gr . Σε αυτήν την ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε και για την επικοινωνία με το ΔΣ.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

10/6/2020