ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΚΑΓΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΚΑΓΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ

Οι αλλαγές στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου (πατήστε εδώ), που αφορούν στην Β’ ξένη γλώσσα, σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα, που ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημά μας, για ολοκληρωμένη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Δημόσιο Σχολείο. Επίσης, διαφαίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουμε ώρες διδασκαλίας στα Λύκεια στα οποία μέχρι τώρα δεν δινόταν καν η επιλογή των Γερμανικών στους μαθητές.

Ωστόσο, προβληματιζόμαστε για το κατά πόσο αυτές οι αλλαγές θα είναι πραγματικά προς όφελος των μαθητών/μαθητριών και του κλάδου. Παραθέτουμε το Διεκδικητικό μας πλαίσιο για το επόμενο διάστημα, όπως διαμορφώνεται από τα νέα δεδομένα, αλλά και από τα πάγια αιτήματά μας.

·         Προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της διδασκαλίας της Β’ ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, θα πρέπει να διαμορφωθεί Ενιαίο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που θα συνδέει την ξενόγλωσση εκπαίδευση από το Δημοτικό ως το Λύκειο και θα οδηγεί σε πιστοποίηση μέσω του ΚΠγ. Για την ολοκληρωμένη διδασκαλία της Β’ ξένης γλώσσας, θεωρούμε απαραίτητη την αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και την επαναφορά της τρίωρης διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Επίσης, να γίνει εισαγωγή και στη Δ΄ Δημοτικού, ώστε να δοθεί το χρονικό περιθώριο να αποκτήσουν οι μαθητές, ύστερα από εννιάχρονη υποχρεωτική διδασκαλία ένα ικανοποιητικό και πιστοποιήσιμο επίπεδο γλωσσομάθειας.

  • Εξακολουθούν να είναι σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-05-2016), η οποία περιορίζει σημαντικά τη δημιουργία τμημάτων στη Β’ ξένη γλώσσα βάσει της πλειοψηφίας των μαθητών στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1171 τ.Β΄/04/04/2017), η οποία περιορίζει τη δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας στη Β’ ξένη γλώσσα στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Με βάση αυτές τις αποφάσεις, αφαιρείται ουσιαστικά το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Β’ ξένης γλώσσας από τους μαθητές/μαθήτριες, που αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις να διδαχθούν άλλη ξένη γλώσσα από αυτήν της επιλογής τους, γεγονός που δημιουργεί αρνητικό παιδαγωγικό κλίμα και ανατρέπει συχνά τον οικογενειακό προγραμματισμό. Μάλιστα, με βάση τις νέες συνθήκες, ίσως οι μαθητές «εξαναγκαστούν» σε μία επιλογή για 7 χρόνια!

Πάγιο αίτημά μας είναι η απόσυρση των Υπουργικών Αποφάσεων. Με αίτημά μας στο Υπουργείο έχουμε ήδη ζητήσει την τροποποίησή τους, έτσι ώστε να επιτρέπεται έστω η συγκρότηση ενός επιπλέον τμήματος σε περίπτωση που συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός 12 στη μειοψηφούσα γλώσσα.

·         Στο πλαίσιο της απρόσκοπτης και ποιοτικής διδασκαλίας της Β’ ξένης γλώσσας στο Δημόσιο σχολείο, εντάσσονται και οι μόνιμοι διορισμοί καθηγητών Γερμανικής σε όλη την Ελλάδα. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια να γίνονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να ξεκινά η διδασκαλία του μαθήματος, χωρίς καθυστερήσεις, και στην Πρωτοβάθμια με πλήρες ωράριο (όχι ΑΜΩ), όπως γίνεται σε όλες τις ειδικότητες.

 

·         Ζητάμε να έχουμε λόγο για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Γερμανική γλώσσα και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και για τα διδακτικά εγχειρίδια της Γερμανικής Γλώσσας σε κάθε βαθμίδα.

Προβληματιζόμαστε και είμαστε εν αναμονή εξελίξεων σε σχέση με τα παρακάτω:

1.      Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστούν οι οργανικές των συναδέλφων στα Λύκεια. Είναι γεγονός, ότι με την μείωση αυτήν την στιγμή των ωρών διδασκαλίας στην Β’ (από 2 σε 1) και την αφαίρεση από το ωρολόγιο πρόγραμμα των Λυκείων των μαθημάτων, που αποτελούσαν Α’ ανάθεση για τους καθηγητές Λυκείου, οι έχοντες οργανική σε Λύκεια πλήττονται άμεσα, καθώς ουσιαστικά χάνουν πολλές ώρες διδασκαλίας στο σχολείο της οργανικής τους.

2.      Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, δεν υπάρχει καμία οργανική Γερμανικών στην Α’βάθμια, με αποτέλεσμα να αποκλειόμαστε εξ αρχής από τις επιλογές των παιδιών και να δημιουργείται η πλασματική εικόνα για μη υπαρκτές ανάγκες σε καθηγητές Γερμανικών. Στις θέσεις αυτές απασχολούνται κυρίως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, οι οποίοι ζουν κάθε χρόνο με τον φόβο της επικείμενης ανεργίας, για την επόμενη σχολική χρονιά. Οι καθηγητές Γερμανικών ζούμε το πρωτοφανές στο σύνολο των εκπαιδευτικών της χώρας, να πρέπει να «πείθουμε» για την ύπαρξη αναγκών και να διεκδικούμε την κάλυψη των κενών κάθε χρόνο!

3.      Η ένταξη των Γερμανικών ως μονόωρο μάθημα στην Β’ Λυκείου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες για εμβάθυνση στη γλώσσα και για σύνδεσή της με πιστοποίηση από το ΚΠγ.

4.      Ως τώρα, δεν έχει ανακοινωθεί η δυνατότητα επιλογής των Γερμανικών στην Γ’ Λυκείου.

5.      Με τα ως τώρα δεδομένα, δεν υπάρχει σύνδεση Γυμνασίου-Λυκείου. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν εκ νέου ξένη γλώσσα. Αυτό αναιρεί την συνέχιση και εμβάθυνση στην β’ ξένη γλώσσα.

 

Τέλος, έχοντας γνώση της Ευρωπαϊκής πραγματικότητας – λόγω του αντικειμένου διδασκαλίας μας – και των σύγχρονων αναγκών των μαθητών/μαθητριών, θεωρούμε ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου θα πρέπει να διέπεται από ποικιλία μαθημάτων, που θα δίνουν πολλαπλά ερεθίσματα και θα καλλιεργούν τα ταλέντα των μαθητών/μαθητριών μας. Θεωρούμε απαραίτητο τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών με μαθήματα, που ενισχύουν την ολόπλευρη και ολιστική προσέγγιση της Παιδείας εν γένει.

Σε αυτή την κατεύθυνση, με αφορμή τον εξοβελισμό κλάδων από το ωρολόγιο πρόγραμμα, δηλώνουμε ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει – κανένας κλάδος δεν είναι πιο σημαντικός από τον άλλο – κανένας εργαζόμενος/καμία εργαζόμενη δεν πρέπει να νιώθει ανασφάλεια για το εργασιακό του/της μέλλον.

Με βάση αυτό το Διεκδικητικό πλαίσιο έχει σταλεί ήδη αίτημα για συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας.

Καλούμε τα ταμειακώς εντάξει μέλη μας, να συμβάλλουν με ιδέες και προτάσεις στην διαμόρφωση του Διεκδικητικού μας πλαισίου

 

22.06.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)