Ανακοίνωση της Τ.Ε. Α´ Αθήνας της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε γυμνάσια και λύκεια της Δ.Δ.Ε Α' Αθήνας, οι οποίοι αντιμετώπισαν φέτος το πρόβλημα της συνένωσης των τμημάτων τους, παρόλο που τα τμήματα αυτά είχαν επαρκή αριθμό μαθητών, να αποστείλουν σχετικά στοιχεία στην Τοπική Επιτροπή Α' Αθήνας. Συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε:
1. τη σχολική μονάδα που υπηρετούν
2. τον αριθμό των τμημάτων (καθώς και των μαθητών ανά τμήμα) πριν τη συνένωση των τμημάτων
3. τον αριθμό των τμημάτων (καθώς και των μαθητών ανά τμήμα) μετά τη συνένωση των τμημάτων
4. τον αριθμό των αδιάθετων ωρών τους και αν έχουν διατεθεί εν τω μεταξύ κάπου για συμπλήρωση ωραρίου.

Παρακαλούμε πολύ η αποστολή των στοιχείων να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση topikiepitropiaathinas@gmail.com

Για την Τοπική Επιτροπή Α´Αθήνας
της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.
Μαριάννα Στούπα