Ανακοίνωση της Τ.Ε Α´ Αθήνας της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2014 έγινε συνάντηση εκπροσώπων της Τοπικής Επιτροπής Α´ Αθήνας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης με αντικείμενο τη διευθέτηση του θέματος των συνενωμένων τμημάτων στη ΔΔΕ Α´ Αθήνας. Επήλθε συμφωνία για επίλυση του προβλήματος. Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επικοινωνήσουν με την Τοπική Επιτροπή.

Επικοινωνία με την Τοπική Επιτροπή Α´ Αθήνας της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε: topikiaathinas@deutsch.gr