Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Με λύπη της η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής ανακοινώνει ότι και την ερχόμενη εβδομάδα (30/9 – 4/10) δεν υπάρχει η δυνατότητα να διενεργηθούν οι εξετάσεις ή οι εγγραφές. Όπως έχουμε ανακοινώσει επανειλημμένα, δεν κλείνουμε εμείς (οι διδάσκοντες, η Κοσμητεία ή η Σύγκλητος) το Πανεπιστήμιο, το οποίο επιθυμούμε να είναι πάντοτε ανοιχτό και σε λειτουργία. Οι αναβολές οφείλονται στην πραγματική αδυναμία διεξαγωγής των δύο αυτών διαδικασιών χωρίς την παρουσία των διοικητικών υπαλλήλων, στους οποίους ανήκουν όχι μόνο οι υπάλληλοι των Γραμματειών, αλλά και οι φύλακες. Η απουσία των τελευταίων μάλιστα (οι οποίοι καταργούνται ως κατηγορία σύμφωνα με την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση) δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα ασφάλειας.

Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά ότι οι αλλεπάλληλες αναβολές δημιουργούν σε σας αβεβαιότητα, προκαλώντας σε πολλούς και πρακτικά προβλήματα. Θέλουμε όμως να γνωρίζετε ότι η αναβολή αυτή δεν είναι ανώδυνη ούτε για τους διδάσκοντες. Οι αναπόφευκτες συνέπειές της στη δομή και στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάνουν πολύ δύσκολο τον προγραμματισμό όχι μόνο της διδακτικής μας λειτουργίας, αλλά και της ερευνητικής μας δραστηριότητας, η οποία τονίζουμε ότι περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις μας και δεν αποτελεί απλό μέσο προσωπικής προβολής, όπως συχνά υπονοείται στον δημόσιο λόγο. Κυρίως όμως μας καταβάλλει η ανησυχία μας για το μέλλον του Πανεπιστημίου.
 
Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε σύντομα να λειτουργήσουμε ξανά, διατηρώντας το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην υψηλή του θέση στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κατατάξεις. Η θέση αυτή οφείλεται στην ποιότητα των φοιτητών, της διδασκαλίας και της έρευνας, ποιότητα που επιτυγχάνεται υπό συνθήκες οι οποίες ήταν ήδη (ακόμη και πριν από τις τελευταίες εξελίξεις) αντίξοες σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.