Άμεση έναρξη μαθημάτων στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (20.03.2013)

Ενημέρωση για άμεση έναρξη μαθημάτων

Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. στη συνεδρίαση στις 20.3.2013 αποφάσισε την άμεση έναρξη των μαθημάτων.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. στη συνεδρίασή της στις 20.3.2013 διαπιστώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά ότι το Υπουργείο δεν προτίθεται να προχωρήσει στη συγχώνευση του Τμήματός μας σε μια μονοτμηματική Σχολή Ξένων Γλωσσών, αλλά να διατηρήσει τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ως ανεξάρτητα Τμήματα εντός Φιλοσοφικής Σχολής, όπου και επιστημονικά είναι η θέση τους.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα συντονισμένης, επίπονης, κοινής προσπάθειας πάρα πολλών ατόμων και φορέων που στήριξαν τα ισχυρά επιστημονικά επιχειρήματα, τα οποία αναπτύξαμε, και μαζί με τα θεσμικά και τα συνδικαλιστικά όργανα της Σχολής θέσαμε υπόψη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αποδέχτηκε τις τεκμηριωμένες θέσεις μας.
Για τον λόγο αυτό αποφασίζουμε τη συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο είχαμε αναστείλει.
Ευχαριστούμε όλους όσους συμπαραστάθηκαν και στήριξαν τον αγώνα μας.
Προσδοκούμε και ευχόμαστε να αντιμετωπιστούν με ανάλογο τρόπο και όλα τα άλλα προβλήματα που συνδέονται με το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ.

———————————————————————————————

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση στις 11.3.2013 και αφού συζήτησε την νέα εκδοχή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται όχι μόνο η συγχώνευση του Τμήματός μας με τα άλλα 4 Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών αλλά και η απόσπασή μας από την Φιλοσοφική Σχολή με την ίδρυση μονοτμηματικής Σχολής Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, αποφάσισε ομόφωνα:

να απορρίψει την πρόταση αυτή, καθώς η ίδρυση αυτής της μονοτμηματικής σχολής αντιτίθεται σε κάθε επιστημονικό και ακαδημαϊκό κριτήριο,

• να εμμείνει στην επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση για αυτόνομα Τμήματα Γλώσσας και Φιλολογίας εντός της Φιλοσοφικής Σχολής, με δεδομένο ότι τα ακαδημαϊκά και επιστημονικά επιχειρήματα εναντίον της συγχώνευσης των 5 Τμημάτων έχουν εκτεθεί στα επί μέρους ψηφίσματα των Συνελεύσεων όλων των Τμημάτων μας, στο Υπόμνημα της Κοσμητείας, καθώς και στις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολή του ΕΚΠΑ,

να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος και

• να καλέσει την Κοσμητεία να αναστείλει την λειτουργία της Σχολής τις ημέρες που θα οργανωθούν σχετικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

    Τέλος, το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας διαμαρτύρεται έντονα για την πρόταση της δραματικής μείωσης των εισακτέων σε όλα τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.