Αλλαγές στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό (29.05.2012)

Υπουργική Απόφαση: «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνων επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές»

eef19d609e6d210600b55b2e51330be3YA_apospaseis_Exvterikou.pdf