Αιτήσεις για μεταθέσεις – αποκλείονται οι μεταταγμένοι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση! (15.04.2014)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 23-04-2014 ως 02-05-2014. Σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο για τις μεταθέσεις στην Α/θμια Εκπαίδευση και παρά το γεγονός, ότι έγκαιρα είχε επισημανθεί η εκκρεμότητα της σύστασης των οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων, οι μεταταγμένοι συνάδελφοι αποκλείονται από τη διαδικασία μεταθέσεων.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναφέρεται:
«Μέχρι τη σύσταση των οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων οι
μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013, τ.Α’) θα παραμείνουν για ένα έτος ακόμα σε προσωρινή τοποθέτηση και επομένως δε θα υποβάλουν αιτήσεις με την παρούσα διαδικασία»

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14

e089fb7991576666ee1e328c26a41601Metatheseis_Bthmia_2014.pdf

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14

e089fb7991576666ee1e328c26a41601Metatheseis_Athmia_2014.pdf