Αιρετός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας: Ταφόπλακα στη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας


Σταυρογιαννόπουλος Τάσος              Πάτρα, 15-11-2012
Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Αχαΐας

Ταφόπλακα στη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το έγγραφο Φ.7Α/767/142964/Γ1/15-11-2012 του Υπουργείου Παιδείας μπαίνει οριστική ταφόπλακα στην προσδοκία διάθεσης εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας, προκειμένου να διδαχτεί η Γερμανική Γλώσσα στα σχολεία που οι μαθητές και οι γονείς τους είχαν δηλώσει ανάλογο ενδιαφέρον. Συνεπώς, οι 184 ώρες διδασκαλίας Γερμανικής Γλώσσας στα σχολεία του Ν. Αχαΐας δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν.
Οι ώρες αυτές θα καλυφθούν με εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας, εφόσον διατεθούν από τη Β/θμια εκπαίδευση ή δε θα καλυφθούν καθόλου με τις γνωστές συνέπειες για τους μαθητές και τα σχολεία.
Σε αυτές τις συνθήκες ουσιαστικά ακυρώνεται η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας και τα παιδαγωγικά της οφέλη.

Είναι φανερό πλέον πως το Δημόσιο Σχολείο δέχεται ακαριαία χτυπήματα διαρκούς υποβάθμισης και αποσύνθεσης.

Με αγωνιστικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς

Τάσος Σταυρογιαννόπουλος