5η φάση υποχρεωτικών μετατάξεων από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (9.6.2014)

Δημοσιεύτηκαν στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» τα ονόματα των συναδέλφων που:
Α) Μετατάσσονται συμπληρωματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
B) Ανακαλείται η μετάταξή τους στην Πρωτοβάθμια και επιστρέφουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας από τις οποίες μετατάχθηκαν
Γ) Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αφού είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα το καλοκαίρι του 2013

ΤΟ ΦΕΚ

deutschfile1_d7c00fcbb0bb6124966f57a0a1432792_9712.pdf