ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Εγκύκλιος (05.04.2023)

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 & ενέργειες για τη Β’ Ξένη Γλώσσα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23
 

Εγκύκλιος (06.05.2022)

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22
 

Εγκύκλιος (27.05.2021)

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 (ανακοινοποίηση στο ορθό της εγκυκλίου στις 18.05.2021)

 

Εγκύκλιος (18.05.2021)

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 (ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 27.05.2021)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

 

Υπουργική Απόφαση (12.08.2020)
Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

 

Εγκύκλιος (17.03.2020)

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Εγκύκλιος (16.04.2019)

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

 Εγκύκλιος (24.04.2018 – ανακοινοποιήθηκε στις 29.05.2018)

 Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Υπουργική Απόφαση (04.04.2017)

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων

 

Εγκύκλιος (27.04.2017)

 Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

 

ΝΟΜΟΣ 4452 (15.02.2017)

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – Στο άρθρο 11 ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής σε σχέση με τη Β΄ Ξένη Γλώσσα

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17
 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

Εγκύκλιος (30/05/2016)
Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-17

 

Υπουργική Απόφαση (26/04/2016 – ΦΕΚ Β΄Αριθμ.1324)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (04/11/2016 – ΦΕΚ Β΄ Αρ. 3563)
Δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας στη Β΄ ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο

Εγκύκλιος (10/08/2016)
Διαδικασία επιλογής Β' Ξένης γλώσσας (Γαλλική-Γερμανική-Ιταλική) στα Γυμνάσια

Εγκύκλιος (07/06/2016)
Επιλογή δεύτερης Ξένης γλώσσας στην Α´ Γυμνασίου

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16
 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Εγκύκλιος (22/05/2015)
Διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2015-16

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νόμος 4327/2015, Άρθρο 1 παρ. 4 (14/05/2015)
Η Δεύτερη Ξένη γλώσσα επανέρχεται ως μάθημα επιλογής της Γ´ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου

Εγκύκλιος (16/06/2015)
Διευκρίνιση για το μάθημα επιλογής της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου «Δεύτερη ξένη γλώσσα»

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 -15

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Εγκύκλιος (05/05/2014)
Διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-15

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπουργική Απόφαση (02/09/2014 – ΦΕΚ Β´ 2406)
Διδασκαλία β´ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο
Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

Εγκύκλιος (16/05/2014)
Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α´ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2014-2015
 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Εγκύκλιος (23/04/2013)
Διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2013-14

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εγκύκλιος (02/09/2013)
Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α´ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2013-2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Η Υπουργική Απόφαση που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι αυτή με την πιο πρόσφατη ημερομηνία. Για τα Γυμνάσια ισχύει η Υπουργική Απόφαση της 09.02.2012 και για τα Γενικά Λύκεια
ισχύει η Υπουργική Απόφαση της 23.03.2012
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπουργική Απόφαση 1 (06/02/2012)
Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία

Εγκύκλιος (02/05/2012)
Διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2012-13

Κοινή Υπουργική Απόφαση (04/05/2012)
(Υπουργός Οικονομικών & Υπουργός Παιδείας ΔΒΜΘ)
Σύσταση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος (20.03.2013)
Μετατάξεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. από τη Δ/θμια στην Π/θμια εκπαίδευση (Αιτήσεις έως 02.04.2013 – αφορά 100 θέσεις ΠΕ07)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπουργική Απόφαση 2 (09/02/2012)
Διδασκαλία β´ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

Υπουργική Απόφαση 3 (23/03/2012)
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπουργική Απόφαση 1  (27/5/2011)
Διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία

Υπουργική Απόφαση 2 (10/6/2011)
Τροποποίηση-Συμπλήρωση της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης για το Δημοτικό

Εγκύκλιος σχηματισμού τμημάτων στο Ολοήμερο (03/09/2010)
Τα Γερμανικά στο Ολοήμερο των Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπουργική Απόφαση 3 (02/06/2011)
Διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο

Υπουργική Απόφαση 4 (10/6/2011)
Διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο

Υπουργική Απόφαση 5 (24/6/2011)
Διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο

Εγκύκλιος (21/9/2011)
Κατανομή μαθητών σε τμήματα στο Γυμνάσιο

Υπουργική Απόφαση 6 (28/7/2011)
Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

Υπουργική Απόφαση 7 (12/09/2011)
Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Επαγγελματικό Λύκειο
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1
(… επιτρέπεται με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Διεύθυνσης ή του Προϊσταμένου Γραφείου η δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας με αριθμό μικρότερο από τον προβλεπόμενο στις παραπάνω εγκυκλίους. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ5 και ΠΕ7 μπορούν να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριό τους … το πολύ σε δύο σχολικές μονάδες. Εγκύκλιος 90024/Γ2/9-9-2005 – Η εγκύκλιος αυτή προέκυψε ύστερα από έντονη πίεση των επιστημονικών ενώσεων Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατάργηση από την Υπουργό Παιδείας κα. Μαριέττα Γιαννάκου της τρίωρης διδασκαλίας του μαθήματος “Δεύτερη Ξένη Γλώσσα” στα Γυμνάσια και τη θέσπιση της διδασκαλίας της “Δεύτερης Ξένης Γλώσσας” μόνο για δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Κατά της απόφασης Γιαννάκου οι επιστημονικές ενώσεις Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο δεν έχει ακόμη εκδώσει απόφαση.. )

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2
Λειτουργία παράλληλων τμημάτων διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιo για το σχολικό έτος 2010-2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γενικά Λύκεια.
Ως μάθημα Γενικής Παιδείας οι μαθητές επιλέγουν στην Α´ Λυκείου να διδάσκονται μια ξένη γλώσσα μεταξύ των Αγγλικών – Γαλλικών – Γερμανικών – Ιταλικών – Ισπανικών, που την έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5
Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2010-11