40 χρόνια ΠΠ Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών: Ημερίδα για τη διδασκαλία των ΞΓ – Αναμετάδοση από sch.gr


Το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών με την ευκαιρία συμπλήρωσης 40 χρόνων από την ίδρυσή του, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:

«Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο»

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 και ώρα 11.30 – 14.00 στο Θέατρο του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι καθηγητές/-τριες των Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου (Γυμνασίου & Λυκείου) του Πανεπιστημίου Πατρών θα παρουσιάσουν Δράσεις και Τρόπους/Μεθόδους που χρησιμοποιούν στη Διδασκαλία τους. Μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου θα συμμετέχουν παρουσιάζοντας οι ίδιοι μέρος των εργασιών τους. Όλες οι παρουσιάσεις αφορούν δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά το σχολ. έτος 2012-13.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

1. «Χρήση Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας (EDMODO) και διαδικτυακών εργαλείων (web tools) 2.0 στη φάση της διδασκαλίας, εξάσκησης κι εμπέδωσης της Γερμανικής Γλώσσας στο ΠΠΣΠΠ» [Ιωάννα Χαρδαλούπα, ΠΕ07]

  • Λύκειο: Οι μαθητές θα παρουσιάσουν την εκπαιδευτική πλατφόρμα EDMODO και την εμπειρία τους από την χρήση της καθώς τις εργασίες που ολοκλήρωσαν εκεί (χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω εφαρφογές: fotobabble, voki, video, goanimate, domo goanimate, utellstory, bitstripsforschools, audacity, QR-Codes)
  • Γυμνάσιο: Με αφορμή την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning με σχολείο από την Τουρκία («Γερμανόφωνη Εφημερίδα της τάξης – Klassenzeitung») οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις εργασίες που ολοκλήρωσαν κι έστειλαν στους μαθητές του συνεργαζόμενου Σχολείου για να παρουσιάσουν το Σχολείο τους, την τάξη τους, την Πάτρα και τον εαυτό τους. Τα θέματα αναφέρονται σε αντίστοιχα κεφάλαια της διδακτέας ύλης, που επεξεργαστήκανε στο μάθημα (χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω εφαρμογές: fotobabble, video, goanimate, utellstory, bitstripsforschools, audacity, edu.glogster)


2. «Ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ και η εποχή του. Κύκλος Β´» [Γεωργία Δημητρακοπούλου, ΠΕ06]Θα γίνει παρουσίαση και επεξεργασία των εξής θεατρικών έργων:
1) Άμλετ (Hamlet)
2) Το ημέρωμα της στρίγγλας (The taming of the Shrew)
3) Η τρικυμία (The Tempest)
4) Αγάπης αγώνας άγονος (Love’s Labour Lost)

3. «Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο ΠΠΓΠΠ» [Βασίλειος Σχοινάς, ΠΕ06]Παρουσίαση διδακτικών πρακτικών που χρησιμοποιούν πολιτιστικά στοιχεία που έχουν ως φορέα την αγγλική γλώσσα (τέχνη, μουσική και τραγούδια, λογοτεχνία, κινηματογράφος, ιστορία, pop κουλτούρα) και υλοποιούνται στην τάξη με ποικίλους τρόπους αλλά και με τη χρήση των Τ.Π.Ε.

4. «Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας μέσα από τον τύπο Γαλλικό και Γαλλόφωνο. O τύπος ως φορέας γλώσσας και πολιτισμού» [Ανδρέας Βελισσάριος, ΠΕ05]

Στην ανακοίνωση περιγράφονται οι δραστηριότητες και οι προσπάθειες που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται για την ανάδειξη του πολιτισμικού ρόλου που η διδασκαλία της γλώσσας μέσα από πολυτροπικά (και δημοσιογραφικά) κείμενα μπορεί να παίξει στην διάδοση της έννοιας της πολυπολιτισμικότητας, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της ισότητας ευκαιριών που μια σύγχρονη κοινωνία καλείται να δώσει στους πολίτες της.
Θα προβληθούν δείγματα σχεδίων εργασίας και καλών διδακτικών πρακτικών.

Η Ημερίδα θα τελειώσει με μια μικρή τοποθέτηση των Σχολικών Συμβούλων των Ξένων Γλωσσών, που θα παρευρίσκονται στην Ημερίδα.

Όσοι θα παρακολουθούν από μακριά την αναμετάδοση μέσα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο κι έχουν απορίες, θα μπορούν να στείλουν μήνυμα μέσω skype στο gym-aei-patras ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@gym-aei-patras.ach.sch.gr και να τους απαντήσουν οι ομιλητές.

Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδας

Νικόλαος Μεσσαλάς, Δ/ντής ΠΠΓΠΠ
Ιωάννα Χαρδαλούπα, εκπ/κός ΠΕ07 του ΠΠΓΠΠ
Παναγιώτης Χατζηαντωνίου, εκπ/κός ΠΕ19 του ΠΠΓΠΠ
Βασίλειος Σχοινάς, εκπ/κός ΠΕ06 του ΠΠΓΠΠ