35 χρόνια Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.


Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. γιορτάζει  τα 35 χρόνια από την ίδρυσή του και διοργανώνει σε αυτό το πλαίσιο διεθνές συνέδριο με τίτλο

«Γερμανικός Ρομαντισμός. Πρόσληψη και Κριτική»

„Deutsche Romantik. Transformationen und Transgressionen“


14, 15 και 16 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο του Παλαιού Πανεπιστημίου
(Θόλου και Κλεψύδρας 5, Πλάκα)
Το συνέδριο, που ως αντικείμενο του έχει τον γερμανικό ρομαντισμό στις ποικίλες του εκφάνσεις, αλλά και την πρόσληψη του στην Ελλάδα θα είναι δίγλωσσο (ελληνικά και γερμανικά).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ