296 μόνιμοι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας ζητούν μετάταξη στην Πρωτοβάθμια (17.04.2013)


17.04.2013
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες όλων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 296 μόνιμοι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) ζητούν μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το Δ.Σ της ΠΕΚΑΓΕΠΕ ευχαριστεί τους συναδέλφους από τις Τοπικές Επιτροπές της Ένωσης σε όλη τη χώρα που βοήθησαν την Επιτροπή Ερευνών να καταλήξει σε ορθή εκτίμηση για τον αριθμό των αιτήσεων του κλάδου μας ήδη από τις 5 Απριλίου.

15.04.2013 Στις ιστοσελίδες όλων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτώνται τα μόρια μετατάξεων των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ18.41, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32.

Από 15-04-2013 μέχρι και 17-04-2013 οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάταξης, μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (πατήστε εδώ) θα πλησιάσουν τις 300 οι αιτήσεις μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας, που ζητούν μετάταξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (έχουν διατεθεί συνολικά 100 θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση).