286 λειτουργικά κενά Γερμανικής (ΠΕ07) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Απαιτείται άμεσα η πρόσληψη εκατοντάδων αναπληρωτών ΠΕ07 (25.08.2014)

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ Δημήτρης Μπράτης τα λειτουργικά κενά που δόθηκαν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Γερμανική Γλώσσα ανέρχονται σε 286. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι 299 μόνιμοι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας, που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στα Δημοτικά, αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας. Ένας μικρός αριθμός των 286 κενών μπορεί να καλυφθεί από μόνιμους εκπαιδευτικούς ΠΕ07, που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια και δε συμπληρώνουν το ωράριό τους, αλλά για να λειτουργήσουν τα σχολεία την 11η Σεπτεμβρίου 2014, απαιτείται άμεσα η πρόσληψη εκατοντάδων αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07).

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΡΑΤΗ

Τα λειτουργικά κενά που δόθηκαν από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις αποσπάσεις είναι συνολικά 8864 .Συγκεκριμένα:
ΠΕ70: 2266
ΠΕ60:1368
ΠΕ06:1122
ΠΕ 11:531
ΠΕ16 :641
ΠΕ05:84
ΠΕ07:286
ΠΕ08:993
ΠΕ19-20:584
ΠΕ32:807

Οι αιτήσεις απόσπασης που υποβλήθηκαν είναι, συνολικά, 4508.Συγκεκριμένα:
ΠΕ70:2191
ΠΕ60:789
ΠΕ06:401
ΠΕ11:813
ΠΕ16:150
ΠΕ05:62
ΠΕ07:17
ΠΕ08:12
ΠΕ19-20:70
ΠΕ32:3